Nawigacja

Rada Rodziców Rachunek Rady Rodziców Ubezpieczenie Klauzula RODO

Dla Rodziców

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 71w Katowicach przy ul. Michałowskiego 3, e-mail: mp71katowice@gmail.com tel.: 32-202-97-70
 1. Administrator wyznaczył inspektora danych Tomasz Ptak, nr tel.: (32) 606-13-23 e-mail:  iod.tptak@cuw.katowice.pl
 1. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
 • udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego
  z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: dyrektor Przedszkola,  wicedyrektor, samodzielny referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 71 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP71. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne
  i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 71 w Katowicach.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do konsultacji z naszym Inspektorem Danych Osobowych, dostępnym pod nr tel. (32) 606-13-23.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 71
  ul. Michałowskiego 3
  40-748 Katowice
 • tel./fax 32 20 29 770

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 641799